Pepperomia 165:- Tillgänglig
Murgröna 225:- Tillgänglig
Zamioculcas 250:- Tillgänglig